NFO på facebook
NFO avd. SAS
Oppdatert: 17.11.15
NFO avd SAS organiserer flertallet av flyteknikerne og flytekniske instruktører i den norske delen av SAS AB.
Medlemmene i NFO avd SAS er i all
hovedsak engasjert i trafikkrelatert
flyvedlikehold (Line Maintenance), det
vil si alt vedlikehold på fly som er i drift,
eller som gjerne skulle vært i drift. I
tillegg til disse har vi også noen
medlemmer som utfører noe tyngre
vedlikehold (Base Maintenance), det vil
si fly som er planlagt tatt ut av drift for
større vedlikehold. Majoriteten av tyngre
vedlikehold utføres utenfor Skandinavia,
under tilsyn av SAS flyteknikere.

NFO avd SAS har for tiden medlemmer
som er stasjonert på følgende
flyplasser i Norge; Værnes (TRD),             Boeing 737-800
Sola (SVG) og
Gardermoen (OSL). NFO avd SAS har eller har hatt, medlemmer stasjonert over hele verden. Per i dag er det stasjonert medlemmer frå NFO avd. SAS flere steder i verden. Eksempelvis i Israel, Kina, Singapore, Spania og Irland.
Arbeid på APU
NFO avd SAS er den største avdelingen i NFO med ca 180 medlemmer, og har kontor i SAS tekniske base på Gardermoen.


                                                                   Arbeid på Boeing 737 APU


Boeing 737-800
Motorarbeid på Boeing B737-800