NFO på facebook

Styre NFO avd. SAS

nfoavdsas(a)gmail.com

Øystein Eliassen
Leder
Øystein Eliassen
913 914 25
 • Petter Wettre
 • Frode Husnes
 • Knut Hungerholt
 • Geir Ove Eriksen
 • Arne Jensen
 • Nestleder
  Petter Wettre
  OSLTM-P/1
 • Sekretær
  Frode Husnes
  OSLTM-P/3
 • Kasserer
  Knut Olav Hungerholt
 • Leder teknisk komitè
  Geir Ove Eriksen
 • Leder tariff komitè
  Arne Jensen
  OSLTM-P/4
 • Gjermund Lie
 • Styremedlem
  Gjermund Lie
 • Styremedlem
  Tormod Aunvik
 • Styremedlem
  Øyvind Sørgaard

Arbeidsutvalget

Består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og komite-ledere ved behov.
Disse står for driften av foreningen som sådan, og er i tillegg
engasjert i komiteene og i en rekke andre fora og prosjekter i selskapet.

Regionene

Region Linjenett
Har tillitsmenn i Trondheim og Stavanger.
Region Østlandet
Har tillitsmenn på Gardermoen, og blant flytekniske instruktører på skoleavdelingen Gardermoen.
Region Østlandet har også en koordinerende tillitsvalgt.