NFO på facebook
NFO i Widerøe
Oppdatert: 17.02.2017
NFO avd.Widerøe Technical Services organiserer de autoriserte flyteknikerne i Widerøe Technical Services AS
Avdelingen har ca. 150 medlemmer, fordelt på 5 baser.

NFO avd. Widerøes Flyveselskap organiserer flytekniske instruktører i Widerøe Training Center og flyteknikere i CAMO i Widerøes Flyveselskap AS.

Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med ca. 1500 ansatte og en årlig omsetning på ca 3,5 milliarder kr. Selskapet frakter rundt 2,8 millioner passasjerer i året, og trafikkerer over 47 flyplasser, sommerruter inkludert.
Dash8-Q400 på jekk


BOO - Bodø
Den største andelen av medlemmene er
ansatt i Bodø, Widerøes hovedbase.
Fordelt på Base og Line Maintenance                                          Dash8-Q400 på jekk, testing av understell.
i Widerøe Technical Services AS
Her er også CAMO i Widerøes Flyveselskap AS lokaisert, CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation har ansvaret for alt vedlikehold i flyselskapet. CAMO skal sørge for at alt vedlikehold blir utført innenfor tidsfristene og at flyene tid er i luftdyktig stand. CAMO sørger for dette ved å kjøpe vedlikehold hos godkjente Part-145 organisasjoner, som f. eks. Widerøe Technical Services.
Base Maintenance utfører tungt vedlikehold, modifikasjoner og større feilretting på alle flymodellene til Widerøes Flyveselskap.

Line Maintenance BOO utfører lettere planlagt vedlikehold og feilretting på selskapets Dash8-100/200/300 fly.
I Bodø ligger også Widerøe Training Center som utdanner teknikere på Dash8-100/200/300/Q400, samt teknisk trening av flygere.

Propellskifte på Dash8-Q400
TRF - Torp/Sandefjord
Line Maintenance TRF er den største line basen i Widerøe, og hovedbase for Widerøes største fly, Dash8-Q400. Her utføres det meste av vedlikeholdet på Q400, det er kun for C-sjekker og lignende at Q400 blir sendt til Bodø. Det utføres også line vedlikehold på Dash8-300 på TRF.
Line TRF har også teknikere utdannet på Fokker 70 og 100, for å kunne ta feilretting for KLM som flyr på TRF.

TOS - Tromsø
Line Maintenance TOS driver line vedlikehold på alle Widerøes flymodeller. Line Maintenance TOS utfører også lett line vedlikehold på SAS sine Boeing 737, etter at SAS Line Maintenance i TOS ble innlemmet i Widerøe Line TOS. I den forbindelse ble Widerøe Line Maintenance OSL innlemmet i SAS Line Maintenance på Gardermoen.


Propellskifte på Dash8-Q400      
BGO - Bergen
Line Maintenance BGO driver line vedlikehold på Widerøes Dash8-100/200/300/Q400. Widerøe Technical Line Maintenance BGO utfører også l line vedlikehold på Boeing 737 for SAS og KLM , etter at SAS Line Maintenance i BGO ble virksomhetsoverdratt til Widerøe Technical Sevices sommeren 2015.

FRO - Florø
Line Maintenance FRO driver line vedlikehold på Widerøes Dash8-100/200/300


Widerøes flyflåte

Dash8-Q400 Dash8-300 Dash8-200 Dash8-100


Dash8-Q400 NextGen

Maks.hastighet: 667 km/t
Maks.take-off vekt: 29,257 kg
Maks.nyttelast: 8.747 kg
Motorer: 2 x 5,071 hk Pratt & Whitney PW150A turboprop
Vingespenn: 28,42 m
Lengde: 32,8 m
Antall seter: 78
Antall fly: 11


Dash8-300

Maks.hastighet: 501 km/t
Maks.take-off vekt: 18.643 kg
Maks.nyttelast: 5.897 kg
Motorer: 2 x 2.380 hk Pratt & Whitney PW123 turboprop
Vingespenn: 27,4 m
Lengde: 25,7 m
Antall seter: 50
Antall fly: 8


Dash8-Q200

Maks.hastighet: 482 km/t
Maks.take-off vekt: 16.466 kg
Maks.nyttelast: 3.995 kg
Motorer: 2 x 2.262 hk Pratt & Whitney PW123D turboprop
Vingespenn: 25,9 m
Lengde: 22,3 m
Antall seter: 39
Antall fly: 3
Dash8-100

Maks.hastighet: 482 km/t
Maks.take-off vekt: 15.649 kg
Maks.nyttelast: 3.603 kg
Motorer: 2 x 2.150 hk Pratt & Whitney PW121 turboprop
Vingespenn: 25,9 m
Lengde: 22,3 m
Antall seter: 39
Antall fly: 20

NFO avd. Widerøe Technical Services styre 2017

Avdelingen er å treffe på mail:
nfo(a)wideroe.no