NFO på facebook
Advokatbistand
Publisert: 04.01.2011
I private saker kan NFO medlemmer få 1 time gratis advokatbistand, juridisk førstehjelp, per. sak. I saker som angår NFO medlemmers arbeidsforhold bidrar NFO så langt som nødvendig.

For å benytte seg av juridisk førstehjelp kontakt din lokale NFO avdeling.
NFO logo