NFO på facebook
Medlemstilbud fra Tryg Forsikring
Oppdatert: 01.01.11
Sekretariatet i NFO har en stund jobbet med å få i stand et medlemstilbud på forsikring. Tilbudet fra Tryg Forsikring er nå klart, her følger en kort beskrivelse av hva tilbudet innebærer. For å få medlemsrabatten oppgir du bare at du er NFO medlem.
Tryg logo
Hjemmforsikring
Som NFO medlem får du Hjemforsikring EKSTRA til 1.334 kroner, denne har en forsikringssum på 1.500.000 kroner med 4.000 kroner i egenandel.

Trygghetsavtale
Dette innebærer at hvis du samler minst 3 forsikringer hos Tryg Forsikring, og en av disse er hus, innbo eller bil vil du som NFO medlem få 17% rabatt, uten NFOs medlemsavtale er det 12% rabatt på forsikringene med Trygghetsavtale.

Trygghetsavtale EKSTRA
Hvis du samler minst 5 forsikringer hos Tryg Forsikring og minst 2 av dem er hus, innbo eller bil vil du som NFO medlem få 22% rabatt, uten NFOs medlemsavtale er det 17% rabatt på forsikringene med Trygghetsavtale EKSTRA.

Trygghetsavtale innebærer blant annet at nyanskaffelser automatisk vil være forsikret fram til neste hovedforfall og psykologhjelp ved krise.

Enkeltforsikringer
Som NFO medlem får du 5% rabatt på enkeltforsikringer.

Jan-Kristian Hansen