NFO på facebook

Historie

De første 50 år av NFOs historie

Historien for NFOs første 50 år, 1938 - 1988, som ble skrevet i forbindelse med 50-års jubileet i 1988.
Historien for tiden ettr 1988 kommer.

NFO Klossen

Klossen er NFOs hederstegng. Klossen gis til personer som på en særdeles fortjenestefull måte har arbeidet for NFO og dets medlemmers beste.