NFO på facebook
Om NFO
NFO er en uavhengig, politisk nøytral fagorganisasjon som blir drevet av flyteknikere valgt av lokal foreningenes medlemmer.

NFO har egen Hovedavtale med NHO Luftfart med forhandlingsrett, på likt nivå med de store organisasjonene i Norge.
NFO logo
Hovedavtalen danner grunnlaget for Flytekniker Overenskomsten som reguler
de fleste avtale forhold mellom selskapene og NFO medlemmer. De forhold
som ikke reguleres, er regulert gjennom lokale avtaler, forhandlet frem av de
lokale foreningene i de enkelte selskap.

NFO er drevet av flyteknikere, for flyteknikere. Med dette menes at vi er en idealistisk organisasjon som fører våre medlemmers saker. Vi har vurdert flere løsninger opp gjennom tidene, men løsningen vi har i dag, fungerer bra. Vi bruker advokater og egne erfarne resurser hvor det måtte passe.

NFO har historie helt tilbake til 1938, hvor de første teknikere samlet seg for å danne AFF (Autoriserte Flyteknikere Forening). Dette var starten og fortsettelsen har vært brokete med både medlemskap i LO og YS. Men dette ga dyrebar lærdom og i dag står NFO sterkt alene, med godt samarbeid med NHF (Norsk Helikopter Ansattes Forbund) i helikopterbransjen.

Internasjonalt er NFO sterkt engasjert i AEI (Aircraft Engineers International) som har hovedsete i Hoofdorp utenfor Amsterdam.Her jobbes det direkte mot EASA og i forskjellige WG (Working Groups) deltar man på opprettelsen av nye regelverk, går gjennom høringer, skriver kommentarer og vurdere tiltak. Her jobbes det også med å få flere medlemsstater inn under AEI sine vinger. AEI sitt arbeid i EASA har satt spor og vi ser konturene av at dette bare blir viktigere siden det nå blir EU lov alt som EASA kommer frem til. Med andre ord, svært små endringer blir gjort i de forskjellige land. Dette gjelder både en flyteknikeres utdannelse, praksis og typekursenes innhold og lengde. Oppbygningen av vedlikeholdsorganisasjoner og undervisningsskoler ligger også her.

NFO jobber aktivt med å spre budskapet vårt om både jobben vi gjør (dag/kveld/natt), påvirkning av utdannelsen og helsefarene ved å gå skift.

Vi har jevnlig, både personlig og profesjonell, kontakt med Luftfartstilsynet i Norge. Møter avholdes og problemstillinger tas opp.

Vår motpart i forhandlingssammenheng og Tariffrevisjoner er NHO-Luftfart. Her har vi også kontakt jevnlig ifm. kurs, konferanser om utdannelse og opplæring. Vi kjører også egne kurs ved behov.

De siste år har vi vært sterkt delaktige i prosesser rundt flyplass security, som er av stor betydning for alle som jobber med fly og teknisk utstyr til alle døgnets tider. Vi har også vært delaktige i Nasjonal Transportplan endringer og møter. Her kommer store visjoner om drift og vedlikehold av flyplasser inn. Dette har vært i regi av Samferdselsdepartementet.

Vi håper alle flyteknikere ønsker å være en del av vårt fellesskap og bidra til at vi også i fremtiden kan bestå som en egen yrkesgruppe. Det er ikke en selvfølge hvis alle krefter i samfunnet; nasjonalt og internasjonalt, hadde fått det som de ville.

Av kontingenten som betales til NFO er 3150,- fradragsberettiget direkte på skatten til den enkelte.
Vi har gode forsikrings og advokat ordninger.