NFO på facebook

Sekretariatet

Sekretariatet
nfo@nfo.no

 • Andreas Sundt
 • Henning Ramvik
 • Jostein Jensen
 • Esben Sørensen
 • Leder
  Andreas Sundt
  leder@nfo.no
  906 07 302
 • Nestleder
  Henning Ramvik
  nestleder@nfo.no
 • Organisasjonsekretær
  Jostein Jensen
  org.sekr@nfo.no
 • Kasserer
  Esben Sørensen
  kasserer@nfo.no
  907 55 140

Komitè ledere

 • Jonas
 • Arne Jensen
 • Leroy Lobo
 • INFO komitèen
  Jonas Fredrik Høyem
  info@nfo.no
  48081520
 • Tariff Komitèen
  Arne Jensen
  tk@nfo.no
 • Teknisk Utvalg
  Leroy Lobo
  tu@nfo.no