NFO på facebook

TK - Tariff Komitè

tk@nfo.no

Arne Jensen
Leder
Arne Jensen
  • Jan Skogseth
  • Ole Anders Galaasen
  • Jan Skogseth
    Widerøe
  • Ole Anders Galaasen
    Norwegian

Hva jobber vi med?

Tariffkomiteen har som hovedoppgave å gjennomføre Sentrale forhandlinger, noe som innebærer revisjon av Overenskomst med bilag, Hovedavtalen, samt avtale det sentrale lønnstillegget.

Videre reviderer vi NFO’s vedtekter, og generelt alt innhold i ”NFO’S samleperm”.

TK er også involvert i forsikring og pensjonsavtaler, og spørsmål rundt det.

Høringer som omhandler vårt område, behandles og svares på av TK.

TK er representert fra alle Lokal Foreningene, og får forslag og spørsmål presentert fra dem.

Eventuelle spørsmål og forslag til revisjoner kan også sendes direkte til:
tk@nfo.no