NFO på facebook

TU - Teknisk Utvalg

tu@nfo.no

Leroy Lobo
Leder
Leroy Lobo
 • Geir Ove Eriksen
 • Robert Hermo
 • Karl Andre
 • Geir Ove Eriksen
  SAS
  Ansvarsfelt:
  EASA Part. M
 • Robert Hermo
  Widerøe
  Ansvarsfelt:
  EASA Part. 66 og 147
 • Karl Anders Vestvold
  Norwegian
  Ansvarsfelt:
  EASA Part 145
 • Kjell Paulsen
 • Torstein Vikøren
  AEI

Hva jobber vi med?

Teknisk Utvalget har som oppgave å svare på høringer fra EASA og Luftfartstilsynnet, samt ivareta
NFO’s og medlemmenes interesser iht. flyteknikersertifikat og utdanning.

Vårt mål er å kunne svare på endringer i regleverket som regulere flyteknisk virksomhet
og å holde medlemmene oppdatert om viktige endringer.

Vi har utdannet våre styremedlemmer slik at de kan gjøre en enda bedre jobb for oss alle i NFO.

Eventuelle spørsmål fra medlemmer sendes til

tu@nfo.no