NFO på facebook
Lærlinger- fremtidens teknikere for helikopter og fly
Publisert: 14.02.2017
Lærlingene skal erstatte de av oss som går av med pensjon.
Hvilke utfordringer har vi i fremtiden?
En viktig egenskap er at lærlingene har stor interesse for faget. Hvorfor? fordi du må kunne stå i mot utfordringer fra mange forskjellige hold.
NHO sier at de må ha de beste av de beste til luftfarten. Disse personene må
være ansvarsbevisst, kunne skape tillit og helst skrudd på alt fra mopeder til
datamaskiner. Å ikke bli døgnvill er en god egenskap, noe som blir
 vanskeligere jo eldre man blir. Det er også en fordel å ha god helse, fordi
skiftarbeid ikke er sunt.” Verdensmestre” har vi ikke bruk for, selvinnsikt er en
god egenskap, det er menneskelig å feile. Du skal bevare roen når andre
løper rundt. Ikke være redd for å sette et luftfartøy på bakken når du er i tvil. Og
ikke minst ha evnen til å jobbe i team.

Innenfor flyvedlikeholdet i Norge foregår nå mange av de viktigeste jobbene
på natt.
Line maintenance er ikke som det en gang var. Nå rigges det ror, dører, byttes
understell og motorer osv. Dette var jobber alle gjorde i løpet av lærlingetiden
mens de var på Base maintenance. Dessverre har de fleste aktørene
outsourcet base maintenance. Widerøe Technical Services er eneste store
aktør på fly, og innen helikopter har vi Heli-One. Nå er det så klart noen mindre organisasjoner som Lufttransport.

NFO´s bekymring er muligheten for en god faglig grunnutdanning som lærling. Det er viktig å ha involvert lærlinger i store komplekse jobber som rigging av ror, bytte understell eller andre større jobber. Dette for at de den dagen de står med ansvaret er forberedt.
”Hands on” er det som gjelder for å få dyktige fagfolk med gode praktiske ferdigheter.
Når du signerer luftfartøyets tekniske loggbok går du god for at alt arbeidet som er gjort er i henhold til gjeldene underlag og regelverk. Et viktig prinsipp for NFO og NHF.

Det siste som har skjedd er Wet-lease av fly der de også flyr med operatørens farger og uniformer. Wet-lease betyr at du leier inn alt inkludert teknisk personell. Så det jeg prøver å fortelle er at det flytekniske miljøet mister viktig fagkunnskap. Så hva med lærlingene? Er den flytekniske utdanningen noe å satse på? jeg er optimistisk. NFO ønsker å samarbeide med NHF for å få i gang en diskusjon om dette temaet.

NHF og NFO samarbeider godt opp mot EASA, europeiske luftfartsmyndigheter, og vi må forsøke å styrke samarbeidet inn mot Norske luftfartsmyndigheter.

Det er tross alt flysikkerhet vi snakker om.