NFO på facebook
NFO klossen til Per Ferskau
Publisert: 20.03.2017
Under forrige helgs Representantskapsmøte ble tidligere NFO nestleder Per Ferskau hedret med NFO Klossen. Per var nestleder fra 2004 til 2016. Før dette hadde Per tillitsverv lokalt i NFO. avd. Braathens.

Klossen er NFOs hederstegng. Klossen gis til personer som på en særdeles fortjenestefull måte har arbeidet for NFO og dets medlemmers beste.


F.v: Per Ferskau og NFO leder Andreas
Sundt